JavaScript aktifken sayfa daha iyi gözükür.

Golang İşaretçiler (Özet)

 ·  ☕ 1 dk okuma süresi  ·  🐧 ksckaan1

Bazen Golang’e alışık olmayan arkadaşlarımız işaretçi tanımlama ve kullanmada problem yaşıyor.

Golang işaretçiler hakkında özet olarak şunları şöyleyebiliriz.

 • & = Değerin hafızadaki adresini temsil eder.
 • * (Değerin önündeyken) = İşaretçinin temelindeki adresi temsil eder.
 • * (Tür adının önündeyken) = Başka bir değişkenin adresini saklamak anlamına gelir.

Örnek

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
package main

import "fmt"

type H struct {
  id *int
}

func main() {
  a := 10

  p := &a
  fmt.Println(p) //0x10410020
  fmt.Println(*p) //10

  a = 11
  fmt.Println(p) //0x10410020
  fmt.Println(*p)

  q := 90
  b := H{id: &q}
  fmt.Println(b.id)  //0x1041002c
  fmt.Println(*b.id) //90

  q = 80
  fmt.Println(b.id)  //0x1041002c
  fmt.Println(*b.id) //80
}
Şurada Paylaş